WATER AND ELECTRIC CO., LTD.
โลเคชั่นแผนที่นำทาง
waterandelectric

ABOUT OUR COMPANY

WATER AND ELECTRIC CO.,LTD
บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2555

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ทั้งค้าส่งและค้าปลีก พร้อมทั้ง รับออกแบบและติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ มีทีมงานวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีประสบการณ์ทำงานให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง บริษัท ฯ มีบริการครอบคลุมตั้งแต่ การปรึกษา ให้การแนะนำ การออกแบบ ระบบเพื่อวางงบประมาณ ทั้งด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนแบบครบวงจร เราออกแบบระบบภายใต้หลักกฎหมายและความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานสากลพร้อมทั้งบริการหลังการขายที่มืออาชีพ มีทีมงานพร้อมให้บริการ
ตลอดการใช้งาน

Leading Solar Panels in the Industry

พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

WHY YOU CHOOSE US

ในยุคที่ค่าไฟแพง พลังงานทางเลือก (Solar Cell) ได้รับความนิยมมากขึ้น

ประโยชน์ของการใช้โซล่าเซลล์
– ประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน
– เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติที่ไม่จำกัด
– พลังงานสะอาดที่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
– ค่าบำรุงรักษาต่ำ ใช้งานได้ในระยะยาว 20-25 ปี
– ระยะเวลาคืนทุน 4-5 ปีขึ้นอยู่กับปริมาณการติดตั้ง
– สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ อาคาร บ้านเรือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์รวมไปถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสดงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด
“สิ่งแวดล้อม”เป็นรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย์ เรามาร่วมมือกันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานในอนาคต บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด ยินดีให้บริการอย่างครบวงจร

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ระบบโซล่าเซลล์ solar cell
ประโยชน์ของการใช้โซล่าเซลล์ ความคุ้มค่า ที่น่าลงทุน
solar-cell-1

แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi

Hi-MO 6 Explorer LR5-72HTH 560~585M
12-year Warranty for Materials and Processing
25-year Warranty for Extra Linear Power Output
longi-solar-water
solar-cell-2

แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Vertex

555W+ MAXIMUM POWER OUTPUT 0~+5W
POSITIVE POWER TOLERANCE 21.2%
MAXIMUM EFFICIENCY

PRODUCT: TSM-DE19
PRODUCT RANGE: 530-555W 555W+ MAXIMUM
POWER OUTPUT 0~+5W POSITIVE POWER
TOLERANCE 21.2% MAXIMUM EFFICIENCY Hi-MO 6
Explorer LR5-72HTH 560~585M 12-year
Warranty for Materials and Processing
BACKSHEET MONOCRYSTALLINE MODULE

แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Canadian Solar

HiKu6 Mono PERC 535 W ~ 560 W CS6W-535 |
540 |545 | 550 | 555 | 560MS
12 Years Enhanced Product Warranty on
Materials and Workmanship* 25 YEARS
Linear Power Performance Warranty*

canadiansolar-water
ติดโซล่าเซลล์ สำหรับ อาคาร โรงงาน
นึกถึง บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน
พร้อมบริการสำรวจหน้างานและคำนวนจัดการหาแหล่งเงินทุนครบวงจร
บริการจากที่ผู้เชี่ยวชาญ และงานติดตั้งที่รวดเร็ว มันใจลดค่าไฟได้ในเดือนแรก

บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน การติดตั้ง พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุน

คำนวณออกแบบโครงสร้างโดย วิศวกรไฟฟ้า และโยธาประสานงาน เป็นตัวแทนยื่นขออนุญาต กับการไฟฟ้า

ตรวจสอบเก็บข้อมูลสถานที่ พร้อมรูปถ่ายทางอากาศและควบคุม งานติดตั้งโซล่าเซลล์
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

บริการหลังการขายด้วย ทีมงานวิศวกรมีรับประกันให้ 2 ปี พร้อมบริการล้างแผง 2ครั้งต่อปี

ติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ข้อควรคิดก่อนจะติดตั้งโซล่าเซลล์

บริการของเรา

บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด

Blog & News

บทความและข่าวสาร
หากฝนตกฟ้าผ่าลงบนแผงโซล่าเซลล์ จะแก้ไขปัญหาและรับมือ กับสถานการณ์นี้ได้อย่างไร ?

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงแต่อย่างใด แต่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต้อง ติดตั้งฟิวส์ หรือไซเลนท์ ในวงจรไฟฟ้าของโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อตที่เกิดจากกรณีฟ้าผ่า รวมถึงการล้างเพื่อกันฝุ่นและคราบสกปรกอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นระบบกันไฟฟ้ากระชากเป็นต้น

ไขข้อข้องใจ ติดโซล่าเซล์ประหยัดไฟฟ้าจริงไหม ?

ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าเฉลี่ย1วันใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน ข้อมูลเบื้องต้นคือขนาดของกำลังไฟในแต่ละวัน ปริมาณของแดด เงินลงทุน รวมถึงต้องคำนวน
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้

1. หาปริมาณไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้
2. คำนวณค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อเดือน
3. หาจุดคุ้มทุนจากการลงทุนติดตั้งโซล่าร์เซลล์นี้

 

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบพลังงานรวมไปถึง
การจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด